Tin tức

Ban lãnh đạo phối hợp với Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vosco phát động đợt thi đua quý IV năm 2015

Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã ra công văn liên tịch số: 206/TĐLT-VTSC-CĐVTSC về việc phát động đợt thi đua quý IV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với người lao động trong Công ty; Tuyên truyền ngày pháp luật năm 2015 với khẩu hiệu: “Lãnh đạo và người lao động VTSC quyết tâm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.    Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty phối hợp chỉ đạo phấn đấu...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container