Sơn bột tĩnh điện
Sơn bột tĩnh điện

Hợp tác với AKZO NOBEL VIETNAM, VTSC cung cấp cho khách hàng tại thị trường miền Bắc Việt Nam đa dạng những sản phẩm sơn bột tĩnh điện công nghệ cao thương hiệu Interpon của AKZO NOBEL thế giới đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt với sơn bột tĩnh điện kiến trúc, ôtô, và các ngành công nghiệp nói chung.

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: P. Kinh doanh, Mr. Trịnh Trung Dũng, Tel: 84-225-3 842 967, Fax: 84-225-3 823 464

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container