VTSC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2015
VTSC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2015

Ngày 19/3/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam số 215 Lạch Tray - Đằng Giang – Ngô Quyền - Hải phòng. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

Tham dự Hội nghị có Ông Cao Minh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Ông Đặng Hồng Trường – Phó Chủ tịch Công Đoàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty được mời tham dự.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm các ông: Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Phúc Thắng - Giám đốc, Bà Nguyễn Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty, các đạị biểu tham dự đã tập trung  nghe Ông Nguyễn Phúc Thắng – Giám đốc Công ty báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Triển khai kế hoạch năm 2015; Báo cáo Tình hình kiến nghị của người lao động và giải đáp các kiến nghị của người lao động ; Công khai quỹ phúc lợi khen thưởng.

Thực hiện nội dung  Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 và Nghị định số 196/ND-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ, Chủ tịch Công đoàn công ty bà Nguyễn Thu Thủy đã báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế liên quan đến người lao động.

 Hội nghị đã lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Ông Cao Minh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam về các kết quả đạt được, các khó khăn của ngành, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của Công ty.

Cũng tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn công bố quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014 và Hội nghị cũng nghe một số tham luận của lãnh đạo các phòng ban trong Công ty.

 

Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐQT đã phát động thi đua SXKD cho năm 2015, toàn thể người lao động tham dự Hội Nghị nhất trí - quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế họach SXKD đã đề ra trong năm 2015 vượt mức 10%.

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container