THÔNG BÁO về việc phát hành thành công cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ
THÔNG BÁO về việc phát hành thành công cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ THÔNG BÁO về việc phát hành thành công cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ

THÔNG BÁO

Về việc phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ

 

      Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 26/4/2016, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đã phát hành thành công 267.600 cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2016 lên 30 tỷ đồng.

1. Tên cổ phiếu:

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông đăng ký mua đợt 1 và đợt 2 Cổ phiếu phát hành thêm 267.600 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng: 17 giờ 00 ngày 30/6/2016.

5. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 29/7/2016.

6. Địa điểm:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

            Điện thoại: 031 2604562           Fax: 84-225-3823464

7. Thủ tục:

Quý cổ đông mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO để nộp tiền mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm 2016 đã đăng kí mua tại phòng Kế toán tài chính hoặc chuyển khoản vào Tài khoản sau:

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vosco

STK: 95229919 – Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Duyên Hải – HP.

Phòng NS – HC trân trọng thông báo.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container