Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1.      Đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Cổ đông hiện hữu (Đợt 1); Cổ đông hiện hữu, người lao động VTSC, người lao động VOSCO (Đợt 2) mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ nộp Giấy đăng ký mua cổ phần và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO hoặc nộp vào Tài khoản của Công ty.

- Cổ đông, người lao động nộp Giấy đăng ký thực hiện quyền mua (mẫu kèm theo) và mang theo Thông báo sở hữu quyền mua cổ phần (VTSC gửi cho từng cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách - Đợt 1) và CMTND/giấy ĐKKD để làm thủ tục tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan, P. Minh Khai, Q. Hông Bàng, TP. Hải Phòng

Số điện thoại: 031.2604562 (Mẫu Giấy đăng ký thực hiện quyền mua CP tham khảo tại trang Web của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vosco: vtsc-vosco.vn)

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đăng ký và nộp tiền hộ (mang theo Giấy ủy quyền, photo CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền).

- Thông tin Tài khoản như sau:

Chủ tài khoản:          CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Số Tài khoản:            95229919

Tại Ngân hàng:         ACB – Chi nhánh Duyên Hải

Nội dung nộp tiền ghi rõ: Nộp tiền mua Cổ phần của cổ đông ….............Số CMTND/ĐKKD ……………………………………………………………………………….........................................

2.      Đăng ký chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông hiện hữu sở hữu quyền mua cổ phần sau khi tìm được đối tác để chuyển nhượng quyền mua sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua như sau:

- Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO

Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan, P. Minh Khai, Q. Hông Bàng, TP. Hải Phòng

- Cổ đông mang theo CMTND/ Hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu là tổ chức) đến thực hiện việc chuyển nhượng quyền tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

 

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container