HAI CHI BỘ VTSC TỔNG HỢP VÀ VTSC KINH DOANH ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2015 – 2017
HAI CHI BỘ VTSC TỔNG HỢP VÀ VTSC KINH DOANH ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2015 – 2017

 

 

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TƯ và Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp, hai Chi bộ VTSC tổng hợp và VTSC kinh doanh vừa long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

 Tham dự Đại hội về phía Đảng ủy cấp trên: Đồng chí Nguyễn Phúc Thắng – Thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty CP Vận tải biển Việt Nam  và toàn thể đảng viên trong Chi bộ được triệu tập về tham dự Đại hội.

Tính đến cuối nhiệm kỳ 2012-2015, hai Chi bộ có 24 đảng viên, trong đó có 24 đảng viên chính thức. Nhiệm kỳ vừa qua, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm cao trong toàn thể đảng viên và cán bộ, quần chúng, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ được quan tâm đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoạt động có nề nếp, hiệu quả, từng bước vững mạnh; các cán bộ có kỷ luật, phẩm chất chính trị tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh và ý thức trách nhiệm cao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng và công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Chi bộ đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

 Việc chuẩn bị Đại hội được Chi bộ Đảng lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đúng hướng dẫn của cấp trên; phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, tạo được sinh khí phấn khởi trước, trong và sau Đại hội. Nội dung báo cáo chính trị sâu, sát, chặt chẽ, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm và làm rỏ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá ưu, khuyết điểm và nguyên nhân đúng thực chất. Đại Hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội 12 của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (nhiệm kỳ 2015 – 2020); đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Thảo luận tại Đại hội với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, không gò bó bằng văn bản, làm rỏ thêm những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2017;

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên - Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container