Danh sách lãnh đạo VTSC
Danh sách lãnh đạo VTSC

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Th.S Nguyễn Phúc Thắng

 

 

Phó giám đốc: K.S Trần Quang Trung

 

Phó giám đốc: Th.S Vũ Đức Thụ

 

 

TP Nhân sự - Hành chính

Bùi Thị Mai Anh

GĐ Chi nhánh VTSC HCM

Bùi Văn Kiệm

Kế toán trưởng

Vũ Thị Toan

 

TP Dầu nhờn HH

Đỗ Mạnh Cường

TP KD Sơn

Phạm Hoa Tín

TP KD công nghiệp

Lê Thanh Vân

TP giao nhận

Lê Hồng Sơn

 

 
Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container