Tin tức

THÔNG BÁO về việc phát hành thành công cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ

THÔNG BÁO Về việc phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ         Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 26/4/2016, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đã phát hành thành công 267.600 cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2016 lên 30 tỷ đồng. 1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO 2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông 3. Mệnh giá: 10.000 đồng 4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông đăng ký mua đợt 1 và đợt 2 Cổ phiếu phát hành thêm...   Xem thêm
Nhu cầu tuyển dụng
Nhu cầu tuyển dụng   admin  1,399

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO (VTSC) CẦN TUYỂN  I. 01 Marketing Bán...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container