Dầu nhờn
Dầu nhờn Dầu nhờn

Hợp tác với Công ty SHELL VIỆT NAM TNHH, VTSC cung cấp cho khách hàng tại thị trường Việt Nam những sản phẩm dầu nhớt tiêu dùng tiên tiến nhất, nổi bật của SHELL, đạt chất lượng cao phù hợp với mọi yêu cầu kinh doanh từ lĩnh vực công nghiệp cho tới hàng hải. Một số sản phẩm dầu nhờn chính như sau:  

Danh mục sản phẩm

Tên sản phẩm

Sản phẩm cùng nhóm

Dầu động cơ

 Shell Alexia S4

Shell Alexia 50

 

 Shell Melina S 30

 

 

 Shell Gadinia 30

Shell Gadinia 40

 

 Shell Argina T 30

Shell Argina T 40

 

 Shell Argina X 40

 

 

 Shell Rimula R3 X15W40

Shell Rimuala R1.20 W50

Dầu cầu

Shell Spirax S2 A80 W90

Shell Spirax S2 A85 W140

Dầu bánh răng

 Shell Omala S2 G150

Shell Omala S2 G100

Dầu bánh răng

Shell Omala S2 G220

Shell Omala S2 G320

 

Shell Omala S2 G150

Shell Omala S2 G460

Dầu tuần hoàn

Shell Morlina S2 B150

Shell Morlina S2 BL 10

Dầu máy nén khí

Shell Corena S3 R32

Shell Corena S3 R46

 

Shell Corena S3 R68

 

Dầu máy nén

 Shell Corena S2 P100

 

Dầu tuabin

 Shell Turbo T32

Shell Turbo T46

 

 Shell Turbo T68

Shell Turbo T100

Dầu thủy lực

 Shell Tellus S2 V15

Shell Tellus S2 V22

 

 Shell Tellus S2 V32

Shell Tellus S2 V100

 

 Shell Tellus S2 V46

Shell Tellus S2 V68

 

Shell Tellus S2 M32

Shell Tellus S2 M46

 

Shell Tellus S2 M68

 

 

Shell Tellus S2 V32

Shell Tellus S2 V46

 

Shell Tellus S2 V68

 

Dầu máy lạnh

 Shell Refrigeration S2 FRA 46

Shell Refrigeration S2 FRA 68

Mỡ các loại

 Shell Gadus S2 V220 2 (Alvania EP (LF) 2)

 

 

 Shell Gadus S2 A320 (Malleus GL 95)

 

 

 Shell Gadus S2 V220 AD2 (Retinax HDX 2)

 

 Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:        Dầu nhờn Hàng hải : Mr. Đỗ Mạnh Cường, Tel: 84-225-3 842160, Fax: 84-225-3 842 370.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:         Dầu nhờn Công nghiệp : Mr. Nguyễn Đình Dương, Tel: 84-225-3 842160, Fax: 84-225-3 842 370.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container