Sản phẩm - Dịch vụ

Dây nilon, dây cáp buộc tàu

Với mục tiêu không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, VTSC tiếp tục mở rộng sang cung cấp các loại dây buộc tàu, dây cáp cùng các vật tư khác cho tàu.    View more


Vòng bi
Vòng bi   admin  5,690

Hợp tác với Công ty SKF VIETNAM, VTSC cung cấp cho khách hàng tại thị trường miền...   View moreSơn bột tĩnh điện
Sơn bột tĩnh điện   admin  5,587

Hợp tác với AKZO NOBEL VIETNAM, VTSC cung cấp cho khách hàng tại thị trường miền Bắc...   View more


Dầu nhờn
Dầu nhờn   admin  5,929

Hợp tác với Công ty SHELL VIỆT NAM TNHH, VTSC cung cấp cho khách hàng tại thị trường...   View more


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container