Công đoàn VTSC phối hợp với Ban lãnh đạo VTSC tổ chức họp mặt toàn thể người lao động trong Công ty nhân kỷ niệm ngày Thành lập Hội liên hiệp PNVN 20/10 và phát động đợt thi đua quý IV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container