Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ VOSCO: Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp với khách hàng
Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ VOSCO: Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp với khách hàng Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ VOSCO: Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp với khách hàng

     Thực hiện công văn số 27/CĐVOSCO ngày 12/6/2014 về việc phát động thi đua thực hiện văn hóa ứng xử giao tiếp trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Công đoàn Công ty CP Vận tải biển Việt Nam: Ban chấp hành công đoàn VTSC vừa phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp, ứng xử giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp với các đối tác, khách hàng….là “4 xin”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và  “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ  nhàng,  luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”.

     Để thực hiện phong trào, mỗi người lao động phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quan hệ giao tiếp, ứng xử hàng ngày để tạo nên  nét đẹp văn hóa trong mỗi con người góp phần tạo dựng nên giá trị văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; tạo được niềm tin, môi trường giao tiếp thân thiện, nề nếp, làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

     Phát động phong trào này, Công đoàn VTSC đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi người về ý thức trách nhiệm của mình trong quan hệ giao tiếp, ứng xử hằng ngày để việc thực hiện phương châm “4 xin” và “4 luôn” trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi người lao động của Công ty. Phối hợp với đơn vị thiết kế poster, standee tuyên truyền triển khai treo băng rôn ở khu vực văn phòng làm việc.

     Phong trào thi đua “4 xin – 4 luôn” là phong trào có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của người lao động trong thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng văn hóa văn minh công sở, văn hóa doanh nghiệp và hình thành kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, trong xử lý công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container