Giới thiệu

Danh sách lãnh đạo VTSC Danh sách lãnh đạo VTSC

02.JPG
            Giám đốc: Th.S Nguyễn Phúc Thắng     Phó giám đốc: K.S Trần Quang Trung   Phó giám đốc: Th.S Vũ Đức Thụ     TP Nhân sự - Hành chính Bùi Thị Mai Anh GĐ Chi nhánh VTSC HCM Bùi Văn Kiệm Kế toán trưởng Vũ Thị Toan   TP Dầu nhờn HH Đỗ Mạnh Cường TP KD Sơn Phạm Hoa...   Xem thêmCông ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container